Kommunikations-strategi till Öresundståg

I samband med att Öresundståg fick ett utökat ansvar för varumärket och kommunikationen från ägarna hjälpte Aspekta bolaget att kartlägga organisatoriska utmaningar och ta fram en skräddarsydd kommunikationsstrategi. Strategin inkluderade förslag på insatser för att utveckla såväl den interna- som den externa kommunikationen.

”Aspekta satte verkligen fingret på vad våra utmaningar och möjligheter är. Med den nya kommunikationsstrategin har vi i organisationen fått ett konkret verktyg som leder oss i rätt riktning. Aspekta tillförde kompetens i arbetet och bidrog med ett utifrån- och in-perspektiv som är berikande.”

– Maria Holmgren, Öresundståg.