Public Affairs

Politiska beslut i EU, riksdagen eller fullmäktige kan snabbt förändra villkoren för en verksamhet. Därför är det viktigt att följa den politiska agendan, ta fram strategier för påverkan av utredningar och beslutsunderlag, samt föra fram verksamhetens åsikter om hur dessa bäst utformas. Vi på Aspekta har lång erfarenhet av att hjälpa såväl privata som offentliga verksamheter på de här områdena.

Aspekta Public Affairs

Den bästa effekten uppnås genom att vara tidigt ute, vilket ger störst möjligheter att påverka hur ett framtida beslut tar form. Aspekta hjälper dig under hela resan, från omvärldsanalys och strategi till genomförande och uppföljning.

Exempel på Aspektas verktyg:

  • Aktörsanalys
  • Bevakning och analys av sakfrågor, nätverk och scenarier
  • Budskaps- och argumentformulering
  • Seminarier
  • Rapporter och debattartiklar