Investor Relations

Förtroende är A och O på kapitalmarknaden och för det krävs långsiktiga relationer. Attraktiva årsredovisningar och delårsrapporter är hygienfaktorer för ett noterat bolag. Rapporterna är dock bara en del av den finansiella kommunikationen, och löpande relationsbyggande aktiviteter med olika intressenter blir bara viktigare och viktigare.

Aspekta Kontor

För växande företag innebär en börsnotering ökad tillgång till riskvilligt kapital och större möjligheter till växt. Men börskostymen ställer helt andra krav på bolaget och dess ledning.

Exempel på Aspektas tjänster inom finansiell kommunikation:

  • Planer för börsintroduktioner
  • Kommunikationsplaner- och policies
  • Råd och stöd kring rapportering
  • Produktion av årsredovisningar och delårsrapporter
  • IR- och medieträning
  • Profilering av VD och ledning
  • Investerarpresentationer
  • Rådgivning och stöd i samband med stämmor