Corporate Communication

Förändringarna i omvärlden sker allt snabbare, konjunktursvängningarna blir kraftigare och kommer tätare samtidigt som kampen om uppmärksamheten blir allt hårdare. Då är det naturligtvis viktigt att företagets intressenter har god kunskap och en riktig bild av företaget. En organisations anseende är summan av kunskapen och attityden hos samtliga intressenter.

Aspekta Corporate Communication

Om ditt företag är i behov av att engagera interna såväl som externa målgrupper i samband med förändringar, att kommunicera det CSR-arbete företaget gör, ompositionera varumärket eller stärka det i händelse av en kris så kan Aspekta bistå med analys, strategi och genomförande av kommunikationsaktiviteter.

Aspekta arbetar med en lång rad av verktyg för att skapa framgångsrik kommunikation. Några exempel:

  • Strategisk rådgivning
  • Kommunikationsstrategi
  • Hållbarhetskommunikation
  • Kanalstrategi
  • Kristermometer och kriskommunikationsplan
  • Omvärldsanalys
  • Budskapsplattformar
  • Operativa handlingsplaner
  • Medieträning
  • Medierelationer och PR-aktiviteter