Aspekta Kristermometer

Är din verksamhet redo att hantera en kris?

En verksamhets viktigaste tillgång är dess anseende. Förr eller senare drabbas alla verksamheter av någon form av kris som kan påverka anseendet. Oavsett orsak är det främst hur krisen hanteras som avgör hur förtroendet påverkas. A och O är insikt och förberedelser. Genom att svara på frågorna nedan får du en indikation på hur förberedd din verksamhet är på att hantera en krissituation.

Nivån på förberedelsearbetet är ofta det som avgör hur väl en verksamhet klarar att hantera en krissituation. Det är också värdefullt att i förväg analysera vilka effekter olika typer av kriser skulle innebära.


Dela detta quiz för att visa ditt resultat!


Lämna dina kontaktuppgifter för att se ditt resultat

Kristermometer Light I got %%score%% of %%total%% right

Vill du veta mer?