Stärk dina affärer med professionell kommunikation

Vi är övertygade om att samhälle och marknader fungerar bäst när alla aktörer har god förståelse och kunskap om varandra. Aspekta hjälper verksamheter att förstå och kommunicera med sin omvärld i syfte att bygga relationer som ger bestående framgång.

Public Affairs

Förbättra dina förutsättningar genom att bygga relationer med samhället och politiken.

Corporate Communication

Stärk och skydda ditt varumärke med hjälp av väl genomtänkt kommunikation.

Investor Relations

Uppnå en korrekt värdering och likvid handel genom proaktiv och transparent kommunikation.

Kundcase

Vi vill vara proaktiva i arbetet med att bygga relationer till bland annat beslutsfattare och branschkollegor, därför är Almedalen en viktig arena för oss. Aspekta hjälper oss att på ett strukturerat och väl genomtänkt sätt få ut mesta möjliga nytta under Almedalsveckan.

– Margaretha Söderström
Kommunikationschef, MKB

Vi värdesätter Aspektas kompetens och erfarenhet inom strategisk kommunikation och PR. Deras tillgänglighet och flexibilitet, samt lokala förankring och närvaro, har varit kritiska element i utvecklingen av vår kommunikations- och PR-agenda de senaste åren.

– Henrik Hjalmarsson
VD, Findus Sverige

Årsredovisningen, ett viktigt verktyg för profilering och positionering.

Aspekta i Danmark

Aspekta är ett Öresundsföretag med kontor i Malmö och Köpenhamn. Många av våra kunder har behov av kommunikation på båda sidor av sundet. Vi hjälper till på plats i Danmark.